ALL राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत समाचार तिथि / पंचाग कथा / कहानियां शास्त्रों से धार्मिक पर्यटन स्थल विचार / लेख
संस्कृति: मंत्रिणी डॉ. साधौ ओरछा भ्रमणम् अकरोत्
March 7, 2020 • Admin • संस्कृत समाचार

चिकित्सा शिक्षा, आयुष: च संस्कृति: मंत्रिणी डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ अद्य निवाड़ी मण्डलस्य प्रवासे आसीत्। स: ओरछायां श्रीरामराजा सरकारस्य दर्शनम् अकरोत्।

डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ शीश महले फूड च क्रॉफ्ट मेलापक: अपश्यत्। सा मेलापके समागता: शिल्पकारै:, कलाकारै:, पण्यकै च सह संवाद: कृतवती। डॉ. साधौ जहाँगीर महलं च शीश महलस्य अपि भ्रमणम् अकरोत्। अस्मिन् अवसरे सा संबंधिता: अधिकारिण: पर्यटकेभ्य: शोभना: व्यवस्था: स्थापनस्य निर्देश: दत्तवती।